master's thesis
Analysis of the Criteria for the Optimal Transport Mode Selection in the Transport Chains

Mateja Šiško (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
Metadata
TitleAnaliza kriterija za odabir optimalnih prijevoznih sredstava u transportnim lancima
AuthorMateja Šiško
Mentor(s)Darko Babić (thesis advisor)
Abstract
Transport podrazumijeva specijalnu djelatnost koja pomoću prometne infrastrukture i suprastrukture omogućuje proizvodnju prometne usluge prevozeći robu, ljude i energiju s jednog mjesta na drugo. Potražnja za transportnim uslugama na određenom području zavisi od razvijenosti svih oblika transporta, njihove integriranosti u jedinstvenu cjelinu, razini cijena po modovima transporta, kvaliteti usluge koje se izvršavaju potencijalnim klijentima itd.. Jedno od najvažnijih pitanja za korisnika transportnih usluga je sami izbor optimalnog oblika transporta. Svaka vrsta transporta ima određene karakteristike koje treba točno definirati i u tom smislu treba dati ocjenu svakog tipa transportnog sredstva. Takva stručna ocjena prijevoznih sredstava važna je i za analizu postojećeg stanja i za planiranje budućeg razvoja.
Keywordstransport transport services transport vehicle
Parallel title (English)Analysis of the Criteria for the Optimal Transport Mode Selection in the Transport Chains
Committee MembersDarko Babić (committee chairperson)
Mario Šafran (committee member)
Ivona Bajor (committee member)
Ratko Stanković (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Transportation includes special activity by transport infrastructure and superstructure that enables production of transport services by transporting goods, people and energy from one place to another. Demand for transport services in a given area depends on the development of all forms of transport, their integration into a unified whole, the level of prices by modes of transport, quality of service that is executed for potential clients etc. One of the most important issues for users of transport services is the very selection of the optimal form of transport. Each type of transport has certain characteristics that must be precisely defined and in this regard should be given to the assessment of each type of means of transport. Such expert evaluation of transportation is also important to analyze the current situation and to plan for future development.
Parallel keywords (Croatian)transport transportna usluga prijevozna sredstva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:857349
CommitterMojca Brenko-Puzak