master's thesis
Analysis of the Traffic Signs Perception Using the Method of Montoring the Driver's Eyes

Štefica Tremski (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Zavod za prometnu signalizaciju
Metadata
TitleAnaliza prepoznavanja značenja prometnih znakova primjenom sustava za praćenje oka vozača
AuthorŠtefica Tremski
Mentor(s)Darko Babić (thesis advisor)
Abstract
Prometni znakovi obavještavaju vozače o stanju na cestama, opasnostima, ograničenjima te drugim informacijama potrebnim za njihovo sigurno kretanje prometnicama. Prijenos informacija sudionicima u prometu putem prometnih znakova ovisi o kvaliteti prometnog znaka, izraženoj putem snage retrorefleksije. Osim toga, važan je i položaj lokacije znaka u odnosu na smjer kretanja vozila. Pravovremeno uočavanje prometnog znaka veliki je faktor za sigurno odvijanje prometa. Percepcija je složeni nesvjesni proces aktivnog prikupljanja, organiziranja i interpretiranja primljenih osjetnih informacija i već postojećih informacija koje omogućuju pojedincu upoznavanja i prepoznavanje značenja predmeta, pojava i događaja u okolini. U radu je potrebno pojasniti pojam vizualne percepcije te što je metoda praćenja oka vozača i kako se ona provodi. Primjenom sustava za praćenje oka vozača provedeno je istraživanje u laboratorijskim uvjetima u prostorijama Zavoda za prometnu signalizaciju, Fakulteta prometnih znanosti. Metodom je potrebno analizirati vozačevu percepciju prometnog znaka, koliko dobro vozači razlikuju znakove opasnosti, obavijesti i izričitih naredbi te donijeti zaključak o čimbenicima koji utječu na uočavanje i pravovremeno razumijevanje znaka.
Keywordstraffic signs retroreflection understanding method of monitoring the eye of drivers
Parallel title (English)Analysis of the Traffic Signs Perception Using the Method of Montoring the Driver's Eyes
Committee MembersDarko Babić (committee chairperson)
Anđelko Ščukanec (committee member)
Luka Novačko (committee member)
Mario Šafran (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsInteligentni transportni sustavi i logistika
Zavod za prometnu signalizaciju
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Traffic signs inform drivers about the road conditions, risks, limitations and other information necessary for their safe movement on roads. Transfer of information to the road users using traffic signs depends on the quality of the traffic sign, expressed through the power of retroreflection. Besides that, a very important thing is a sign position in relation to the traveling direction. Timely recognition of traffic sign is a significant factor for the traffic safety. Perception is a complex unconscious process of active collecting, organizing and interpreting received sensory data and already existing information that enable the individual to explore and identify the meaning of objects, phenomena and events in the environment. In this diploma thesis, the concept of visual perception and the methods of monitoring the driver's eyes and how it's implemented will be explained. By applying the system for driver's eyes tracking, a research was conducted in the laboratory at the Department of Traffic Signalization, Faculty of Transport and Traffic Sciences. Using the eye tracking method, the driver's perception of the traffic sign has been analyzed. Also, in this thesis has been analyzed how well the drivers differ danger, notification and prohibitory signs. In the final part of the thesis a conclusion about the factors that influence the identification and timely understanding of the traffic signs will be given.
Parallel keywords (Croatian)prometni znakovi retrorefleksija razumijevanje metoda praćenja oka vozača
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:386422
CommitterMojca Brenko-Puzak