undergraduate thesis
Logistic Functions of the Port Freight Forwarders

Marko Ilić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
Metadata
TitleLogističke funkcije lučkih špeditera
AuthorMarko Ilić
Mentor(s)Ratko Stanković (thesis advisor)
Abstract
Špedicija je djelatnost koja se bavi poslovima otpreme i dopreme robe u prekograničnom prometu roba. Špediter je organizator otpreme i dopreme robe. Njegova stručnost i sposobnost prilikom obavljanja svih poslova s tim u svezi na međunarodnoj razini je iznimno bitna, te se smatra da što više usluga špediter ima u svojoj ponudi, to bolje. Zbog sve većih zahtjeva na tržištu, njegova skupina usluga postaje sve kompleksnija, kao i njegova uloga u sklopu logistike, koja postaje sve bitnija. Luka se može definirati kao mjesto razmjene robe i putnika između brodova i/ili kopnenih prijevoznih sredstava. Luke su se razvile u logističko distribucijske centre koji nisu više samo terminali u vodnom prometu i više se ne bave samo dopremom i otpremom robe, nego imaju široku ponudu usluga koje pružaju na svom području. U prometu roba preko luka, špediter obavlja sve poslove povezane sa organizacijom vodnog prometa, prihvatom robe u luci, obavljanjem lučkih prekrcajnih manipulacija, ali i sa daljnjom otpremom robe kopnom. Logističke funkcije špeditera i poslovi koje on obavlja u sklopu lučkog logističkog sustava međusobno su povezani te ovise o uvjetima i zadacima koji su postavljeni pred njega.
Keywordsport freight forwarder logistics functions
Parallel title (English)Logistic Functions of the Port Freight Forwarders
Committee MembersRatko Stanković (committee chairperson)
Mario Šafran (committee member)
Tomislav Rožić (committee member)
Darko Babić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics; specializations in: Intelligent Transport Systems, Logistics
Study specializationLogistics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
Freight forwarding is a job wich deals with shipping and delivering of goods in international traffic of goods. A freight forwarder is a coordinator shipments for his clients. His expertise i capability while performing all similar jobs on an international level is extremly important, and it is considered that the more services a freight forwarder posseses in his inventory, the better. Because of the increased complexity of market demands, his group of services is becoming more and more complex, as is his role within logistics, wich is becoming all the more important. A port can be defined as a place of exchange of goods or passengers between ships and/or land transport vehicles. Ports have developed into logistics – distribution centers wich are not only terminals in water traffic anymore and are no longer specialised only in in shipping and delivery of goods, but they also have a wide array of services wich they provide within their area. In water (port) traffic, a freight forwarder does all the jobs connected with water traffic, but also with shipping of goods inland. Logistics funcitons of freight forwarders and all the jobs which they perform within a certain port logistics sytem are intertwined and they depend on the conditions wich are placed before them.
Parallel keywords (Croatian)luka špediter logističke funkcije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:348863
CommitterMojca Brenko-Puzak