master's thesis
Efficiency Analysis of the Bus Line Passenger Transport at Virovitica-Podravina County

Josip Srbić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Road Transport
Metadata
TitleAnaliza učinkovitosti autobusnog linijskog prijevoza putnika u Virovitičko-podravskoj županiji
AuthorJosip Srbić
Mentor(s)Veselko Protega (thesis advisor)
Abstract
Diplomskim radom je obrađena analiza učinkovitosti autobusnog linijskog prijevoza putnika u Virovitičko-podravskoj županiji. Opisana su osnovna obilježja Virovitičko-podravske županije i posebnosti koje vladaju u prijevozu putnika. Zatim je opisano značenje putnika u funkciji prijevoznog supstrata, kao i tehnološki elementi predmetnih međužupanijskih linija. Zatim se opisuje način rada prijevozničkih tvrtki i obilježja infrastrukturnih objekata na analiziranim linijama, također se analiriraju karakteristike i tehničke značajke korištenih prijevoznih sredstava. Temeljem prikupljenih podataka od prijevozničkih tvrtki, provedena je analiza prijevozne potražnje na predmetnim međužupanijskim linijama. Prikazane su četiri detaljno analizirane linije, kod kojih se detaljno proračunava i analiziraju ostvareni prijevozni učinci, pokazatelji i koeficijenti vremenske, prostorne i kapacitivna učinkovitosti. Svaka linija je analizirana za vrijeme trajanja školske nastave. U zadnjem poglavlju je napravljena usporedna analiza sa kriterija za ocijene prijevoznih procesa iz koje su dobiveni rezultati koji su nam pokazatelj uspješnosti na analiziranim linijama. Provedbom analizom smo dobili vrijednosti pomoću kojih se je došlo do zaključaka o prednostima i nedostatcima linija.
Keywordspassengers the county regular services transport demand the efficiency of the bus passenger transport bus stations the technical characteristics of buses transport demand
Parallel title (English)Efficiency Analysis of the Bus Line Passenger Transport at Virovitica-Podravina County
Committee MembersVeselko Protega (committee chairperson)
Marijan Rajsman (committee member)
Hrvoje Pilko (committee member)
Danijela Barić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Road Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Thesis deals with the analysis of the efficiency of the bus line passenger transport in Virovitičko-podravska country. Described are the basic features of Virovitičko-podravskoj country that govern the transport of passengers. Then described the meaning of passengers the transport of substrates, as well as technological elements of the underlying inter-county lines. Then he describes how transportation companies and characteristics of infrastructure facilities in the analyzed lines, also analiriraju features and specifications of means of transport used. Based on data collected from transportation companies, an analysis of traffic needs to subject inter-county lines. Presents four lines analyzed in detail, in which the detail is calculated and analyzed generated transport effects, indicators and coefficients of time, space and capacitive efficiency. Each line is analyzed during school hours. In the last chapter has made a comparative analysis of the criteria to assess the transport process from which the results are to us an indication of the success of the analyzed lines. The implementation of the analysis we get values by which he reached conclusions about the advantages and disadvantages of line.
Parallel keywords (Croatian)putnici županijski linijski prijevoz prijevozna potražnja učinkovitost autobusnog prijevoza putnika autobusni kolodvor tehničke karakteristike autobusa prijevozna potražnja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:884853
CommitterMojca Brenko-Puzak