master's thesis
Possibilities of Applying German Guidelines for At-Grade Intersection Design

Marko Lučić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Road Transport
Metadata
TitleMogućnosti primjene njemačkih smjernica za oblikovanje raskrižja u razini
AuthorMarko Lučić
Mentor(s)Dubravka Hozjan (thesis advisor)
Abstract
Raskrižja cestovnih prometnica zbog izravnih križanja prometnih pravaca i tokova su najkritičnije točke unutar prometne mreže nekoga grada. Osim mogućnosti stvaranja repova čekanja i zastoja, izravno se narušava sigurnost sudionika u prometu. Na temelju toga potrebno je postaviti ispravnu prometnu analizu, te uzimajući u obzir sve nedostatke unutar prometnog sustava pristupiti odgovarajućim rješenjima. U radu je dan pregled njemačkih smjernica za oblikovno rješavanje klasičnih raskrižja u razini. Definirani su preduvjeti koji omogućavaju primjenu njemačkih smjernica i priručnika na raskrižja u Republici Hrvatskoj. Za karakteristično raskrižje u Gradu Vinkovcima (Ulica Hrvoja Vukčića Hrvatnića – Ulica Hansa Dietricha Genschera) izrađeno je prometno-tehničko rješenje primjenom pravilnika Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS). Uspoređeno je dobiveno rješenje sa postojećim projektnim rješenjem raskrižja i temeljem detaljne analize pojedinih elemenata raskrižja izvršeno je vrednovanje rješenja.
Keywordsat-grade intersection intersection design German guidelines manual HBS
Parallel title (English)Possibilities of Applying German Guidelines for At-Grade Intersection Design
Committee MembersDubravka Hozjan (committee chairperson)
Davor Brčić (committee member)
Luka Novačko (committee member)
Danijela Barić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Road Transport
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Due to direct crossing traffic routes and flows road intersections are one of the most critical points within the transport network of a city. Besides the possibility of creating traffic jams and congestions, the safety of traffic participants is directly undermined. On this basis it is necessary to make an accurate traffic analysis, and taking into account all deficiencies within the transport system, to access appropriate solutions. This paper gives an overview of German guidelines for the design solution of classical at-grade intersections. It defines the prerequisites which enable the application of German guidelines and manuals on the intersections in Croatia. For a typical intersection in the City of Vinkovci (Hrvoje Vukčić Hrvatnića Street – Hans Dietrich Genscher Street) a transport-technical solution was made using the German manual Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS). It compares the obtained solution with the existing design solutions of the intersections and based on a detailed analysis of individual intersection elements an evaluation of solutions was made.
Parallel keywords (Croatian)raskrižje u razini oblikovanje raskrižja njemačke smjernice priručnik HBS
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:229312
CommitterMojca Brenko-Puzak