undergraduate thesis
View of Transport Planning Process

Tihomir Brcko (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
Metadata
TitlePrikaz planiranja prijevoznih procesa
AuthorTihomir Brcko
Mentor(s)Mario Šafran (thesis advisor)
Abstract
Logistički procesi u gospodarstvu pod utjecajem globalizacije, od iznimne su važnosti u proizvodnji i distribuciji robe. Kao posljedica globalizacije udaljenost koju tokovi robe moraju preći od mjesta proizvodnje do krajnjeg korisnika sve je veća, te se zahtjeva veća razina organizacije logističkih procesa koji se organiziraju i obavljaju unutar robnih tokova. Planiranje i organizacija procesa prijevoza u tom postupku ima iznimnu važnost s obzirom da je robu potrebno prostorno transformirati na veliku udaljenost što zahtjeva značajne financijske izdatke, ali i rezultira velikim brojem rizika koji se javljaju tijekom obavljanja procesa. U radu su navedeni različiti načini organizacije prijevoza kojima se mogu optimizirati prijevozni procesi, objašnjena je uloga planiranja logističkih procesa i važnost koju je potrebno pridodati istoj, te su navedeni pristupi kojima je moguće pristupiti organizaciji prijevoza. U posljednjem poglavlju prikazan je primjer organizacije prijevoznog procesa u međunarodnom prometu.
Keywordslogistic processes transport planning transport organization
Parallel title (English)View of Transport Planning Process
Committee MembersMario Šafran (committee chairperson)
Ratko Stanković (committee member)
Tomislav Rožić (committee member)
Jasmina Pašagić Škrinjar (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics; specializations in: Intelligent Transport Systems, Logistics
Study specializationLogistics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
Logistic processes economy under the influence of globalisation are of utmost importance in production and distribution of goods. As a result of globalization goods flows need to overcome greater distances from place of production to the end user, so there is requirement for higher level of organization of logistics processes that are organized and carried out within the goods flows. Planning and organization of transport in this process is of utmost importance with regard to the goods needed to transform the large spatial distance which requires significant financial outlays, but also results in a large number of risks that occur during the process. The paper lists the different ways of organizing transport which can optimize transport processes, explains the role of planning the logistics process and the importance of the planning, and sets out approaches that can be used in organization of transport. The final chapter gives an example of the organization of transport processes in international traffic.
Parallel keywords (Croatian)logistički procesi planiranje prijevoza organizacija prijevoznih procesa
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:979250
CommitterMojca Brenko-Puzak