master's thesis
Preliminary Proposal for New Traffic Flow Regulation and Organization in Brodarica in the City of Šibenik

Ivan Mijatović (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Transport
Department of Transport Planning
Metadata
TitleIdejno rješenje nove regulacije i organizacije prometnih tokova u naselju Brodarica u Šibeniku
AuthorIvan Mijatović
Mentor(s)Marko Ševrović (thesis advisor)
Abstract
Kretanje pojedinačnog vozila na prometnici je kretanje vozila na cesti najvećom sigurnosnom brzinom, a nije ovisno o drugim vozilima na prometnici. Za razliku od pojedinačnog kretanja vozila, pod prometnim tokom se razumijeva kretanje dvaju ili više vozila na istom putu. Odnosi među prometnim tokovima na raskrižjima jedan su od uzroka smanjene propusne moći. Zbog toga svaki postupak u izmjeni organiziranosti prometnih tokova mora biti utemeljen na detaljno izučenom postojećem stanju i sagledavanju njegove izmjene. Takav problem vidljiv je u mjestu Brodarica kod Šibenika. Pogrešna organizacija prometa dovodi do nepotrebnih presijecanja prometnih tokova. Svrha istraživanja je analizirati postojeće prometne tokove u naselju Brodarica,te ukazati na probleme koji se javljaju pri odvijanju prometa. Cilj istraživanja je prikupiti podatke brojanjem prometa i ponuditi nova rješenja kako bi se smanjio broj nepotrebnih presijecanja, smanjili repovi čekanja,povećala propusna moć te sigurnost svih sudionika u prometu.
Keywordsunnecessary intersecting traffic counting traffic flows queue lenghts
Parallel title (English)Preliminary Proposal for New Traffic Flow Regulation and Organization in Brodarica in the City of Šibenik
Committee MembersMarko Ševrović (committee chairperson)
Dubravka Hozjan (committee member)
Marko Šoštarić (committee member)
Grgo Luburić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Transport
Department of Transport Planning
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
The movement of an individual vehicle on the road is the movement of the vehicle on the road at highest safety speed and independently of any other vehicles on the road. Unlike single-vehicle movement, traffic flow implies the movement of two or more vehicles on the same path. The relation between traffic flows at intersections is one of the causes of reduced throughput capacity. Therefore, any procedure of modification of organization of traffic flows needs to be based on troughly studying in the existing situation and reviewing its modification. Such problem can be seen in Brodarica near Šibenik. Incorrect organization of traffic leads to unnecessary intersecting of traffic flows. The purpose of the research is to analyze the existing traffic flows in Brodarica and to point out the problems that occur in the traffic flow. The goal of the research is to collect data by counting traffic and to offer new solutions that would reduce the number of unnecessary intersections, queue lenghts and increase throughput capacity and safety of all traffic participants.
Parallel keywords (Croatian)nepotrebna presijecanja brojanje prometa prometni tokovi repovi čekanja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:025108
CommitterMojca Brenko-Puzak