master's thesis
Integrated Passanger Transport

Ivan Bator (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za gradski promet
Metadata
TitleIntegrirani prijevoz putnika
AuthorIvan Bator
Mentor(s)Marko Slavulj (thesis advisor)
Abstract
Trend porasta upotrebe osobnog vozila uočava se u mnogim razvijenim gradovima, koji se u određenoj mjeri, suočavaju sa problemom prometnog zagušenja. Kako bi se smanjila prekapacitiranost prometnica te podigla konkurentnost različitih oblika javnog gradskog prijevoza, posljednjih se godina intenzivno razvijaju različiti modeli i strategije koji nude rješenja za navedenu problematiku. Jedan od sustava koji se dosada pokazao kao kvalitetno rješenje je integrirani oblik prijevoza putnika. Integrirani prometni sustav je način koordinirane upotrebe više vrsta javnog masovnog prijevoza osoba koje provodi više prijevoznika. Temelji se na što većem broju multimodalnih terminala sa što više stajališta različitih oblika javnog prijevoza, uz primjenu zajedničke tarife u cilju postizanja što jednostavnijeg i bržeg presjedanja te kvalitetnije organizacije javnog prijevoza putnika. Nadalje, omogućuje dugoročno planiranje i održivo poslovanje, optimalno subvencioniranje, kvalitetno prostorno planiranje te, u konačnici, bolju kvalitetu življenja. Ovim radom nastojat će se naglasiti kako je proces uvođenja integriranog oblika prijevoza putnika dugotrajan proces koji omogućuje održivost sustava javnog gradskog prijevoza.
Keywordstraffic public transport system personal vehicles traffic congestion integrated passanger transport urban long-term planning
Parallel title (English)Integrated Passanger Transport
Committee MembersMarko Slavulj (committee chairperson)
Davor Brčić (committee member)
Mario Ćosić (committee member)
Ljupko Šimunović (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za gradski promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationUrban Traffic and Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
Trend of increasing use of personal vehicles can be seen in many developed cities which, to some extent, face the problem of traffic congestion. In order to reduce the overcapacity of roads and raise the competitiveness of the various modes of public transport, in recent years has been developing various models and strategies that offer solutions to this issue. One of the systems that are so far proved to be a good solution is a form of intergrated transport. An integrated transport system is a coordinated use of multiple types of public mass transportation of persons who are carried out by multiple carriers. It is based on a larger number of multimodal terminals with as many stations of different forms of public transport, with the application of common tariffs in order to achieve a simpler and faster transfers and better organization of public passenger transport. Furthermore, it enables a long-term planning and sustainable business, the optimal subsidizing, quality urban planning and, ultimately, a better quality of life. This paper attempts to point out that the introduction of integrated forms of passenger transport is a lengthy process that allows the sustainability of urban transport system.
Parallel keywords (Croatian)promet sustav javnog prijevoza osobna vozila prometno zagušenje integrirani prijevoz putnika dugoročno i prostorno planiranje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:754603
CommitterMojca Brenko-Puzak