undergraduate thesis
Economic Principles of Reproduction and Success Rate Measuring of Logistics Enterprises

Ivan Ravić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Independent chairs
Chair of Transport Law and economics
Metadata
TitleEkonomski principi reprodukcije i mjerila uspješnosti poslovanja logističkih poduzeća
AuthorIvan Ravić
Mentor(s)Mihaela Bukljaš Skočibušić (thesis advisor)
Abstract
Po Carlu Marxu, reprodukcija se odnosi na mjere pomoću kojih se društvo obnavlja materijalno i socijalno, te ponovo izgrađuje. Ekonomska reprodukcija u prometu predstavlja procese cikličke naravi, odnosno procese proizvodnje prometne usluge kao i temelje za budući razvoj istih. U drugu ruku, mjerila uspješnosti tvore veliku lepezu pojmova kao što su ekonomičnost, profitabilnost, likvidnost, aktivnost i zaduženost poduzeća. Praćenjem kretanja prihoda i rashoda na godišnjoj razini (godišnja izvješća), kroz razne proračune, može se utvrditi i napredak prometnog poduzeća naspram godina ranije. Ulaganje u nove tehnologije, pametno i racionalno upravljanje resursima, kao i kadrom, predstavlja samo neke elemente koji tvore okosnicu profitabilne logističke usluge, odnosno logističkog poduzeća. Obradom podataka DHL International GmbH logistike (međunarodnog poduzeća) prikazana je masivnost globalnog poduzeća, te naposljetku i RALU logistike (domaćeg poduzeća) koja će biti prikazana malo detaljnije.
Keywordsreproduction cost-effectiveness profitability solvency successfulness
Parallel title (English)Economic Principles of Reproduction and Success Rate Measuring of Logistics Enterprises
Committee MembersMihaela Bukljaš Skočibušić (committee chairperson)
Kristijan Rogić (committee member)
Darko Babić (committee member)
Mario Šafran (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsIndependent chairs
Chair of Transport Law and economics
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics; specializations in: Intelligent Transport Systems, Logistics
Study specializationLogistics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
In Carl Marx economics, reproduction refers to measures by which society recreates itself materially and socially, then in the end rebuilds itself. Economic reproduction in transport refers to cyclic processes, that is, processes which generate transport services and basis for future development of the services. In the other hand, criteria for successful business form a palette of terms like cost-effectiveness, profitability, solvency, activity and debt. By monitoring of income and expenditure movement on yearly basis, progress of the enterprise can be recorded. Investments in new technologies, smart and rational resource and staff management, represents only a small portion of skeleton that makes profitable logistics service or enterprise. By processing financial reports of DHL International GmbH (international enterprise), massiveness of the logistics enterprise will be shown, and after - RALU logistics as domestic enterprise, more in detail.
Parallel keywords (Croatian)reprodukcija ekonomičnost profitabilnost likvidnost uspješnost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:392628
CommitterMojca Brenko-Puzak