undergraduate thesis
Impact of Road Transport on Climate Changes and Protection Measures

Marieta Hernest (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Samostalne katedre
Katedra za ekologiju u prometu
Metadata
TitleUtjecaj cestovnog motornog prometa na klimatske promjene i mjere zaštite
AuthorMarieta Hernest
Mentor(s)Jasna Golubić (thesis advisor)
Abstract
Cestovni promet uvelike utječe na klimatske promjene, što se očituje u emitiranju emisija ispušnih plinova. Kako bi se smanjile te emisije poduzimaju se određene mjere zaštite. Glavna svrha rada je opisati utjecaj cestovnog motornog prometa na klimatske promjene i koje su mjere zaštite poduzete kako bi se taj utjecaj smanjio. U završnom radu opisan je utrošak energije koji nastaje odvijanjem prometa, opisana su motorna vozila kao izvori onečišćenja zraka, štetni i neštetni produkti izgaranja te su opisani staklenički plinovi . U nastavku rada opisan je utjecaj CO2 emisija na klimu, strategije EU glede CO2 emisija te je opisana strategija niskougljičnog razvoja u Hrvatskoj. U daljnjem radu opisane su mjere smanjenja emisija koja se očituju primjenom alternativnih goriva, eko vožnjom, smanjenjem težine vozila i razvojem motora s manjom potrošnjom goriva.
Keywordsenergy motor vehicles products od combustion greenhoues gasses CO2 emission reduction strategy protection measures
Parallel title (English)Impact of Road Transport on Climate Changes and Protection Measures
Committee MembersJasna Golubić (committee chairperson)
Marijan Rajsman (committee member)
Zoran Vogrin (committee member)
Eduard Missoni (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsSamostalne katedre
Katedra za ekologiju u prometu
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specializations in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-13
Parallel abstract (English)
Road traffic affects on climat changes, what is manifested in emission of exhaust gases. To reduce these emissions specific protection measures are taken. Main purpose of this final work is to describe how road traffic affects on climat changes and which protection measures are taken to reduce that affect. Energy consumption which is produced by road traffic, vehicles as sources of air pollution, harmful and non harmful products of combustion and greenhous gasses are described in this final work. The following describes the affect of CO2 emissions on clime, strategies of EU about CO2 emissions and strategy of low carbon development in Croatia. The end of this final work describes measures of reducing emissions what is manifested in use of alternative fuels, eco driving, reduced wight of vehicle and developed engine with lower consumption of fuel.
Parallel keywords (Croatian)energija cestovna motorna vozila produkti izgaranja staklenički plinovi smanjenje emisije CO2 strategija mjere zaštite
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:841105
CommitterMojca Brenko-Puzak