undergraduate thesis
Airlines' Liabilities Towards Passengers and Their Baggage

Blaž Ivančić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Aeronautika
Zavod za aeronautiku
Metadata
TitleOdgovornosti zračnih prijevoznika prema putnicima i njihovoj prtljazi
AuthorBlaž Ivančić
Mentor(s)Goran Vojković (thesis advisor)
Abstract
Odgovornost zračnih prijevoznika prema putnicima i prtljazi jedan je od najvažnijih elemenata komercijalnog zrakoplovstva današnjice, zbog specifične prirode ovog načina prijevoza. Međunarodno privatno zračno pravo, kao podvrsta privatnog prava, uređeno je aktima koji izravno utvrđuju odnose i odgovornosti između prijevoznika i putnika, kao i načine oslobođenja prijevoznika odgovornosti. Akti važeći na svjetskoj razini, poput Montrealske konvencije, usvajaju se od strane država koje tako obvezuju svoje zračne prijevoznike. Promatranjem razvoja privatnog zračnog prava te poteškoća na koje je zamisao jedinstvene definicije odgovornosti nailazila uslijed brzog razvoja zračnog prometa kroz prošlo stoljeće prikazat će se do koje mjere je odgovornost uspješno definirana. Ovakav prikaz moguće je izvesti analizom razvoja i dopuna akata te primjera koji pokazuju povremeno nepomirljive razlike u interpretaciji događaja i odgovornosti prijevoznika od strane više sudova, čak i unutar iste države. Iako akti postoje, nailazi se na probleme u prijevodu i lingvističkoj definiciji izraza, što ponekad čini razliku između potvrđivanja i odbacivanja odgovornosti prijevoznika.
Keywordsthe airlines' liabilities the Warsaw Convention the Montreal Convention accident injury
Parallel title (English)Airlines' Liabilities Towards Passengers and Their Baggage
Committee MembersGoran Vojković (committee chairperson)
Anita Domitrović (committee member)
Biljana Juričić (committee member)
Željko Marušić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsAeronautika
Zavod za aeronautiku
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Air Traffic
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAeronautics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. aeronaut.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-05
Parallel abstract (English)
The airlines’ responsibilities towards passengers and their luggage is one of the cornerstone elements of today’s commercial aviation, due to the specific nature of this means of transport. International private air law, as a subgroup of private law, is governed by acts that directly determine the relations and responsibilities between airlines and passengers, as well as ways of exempting the carrier from liability. Legislative acts in force on a worldwide basis, like the Montreal Convention, are adopted by countries that, in this way, commit their airlines. By observing the development of private air law and the difficulties faced by the idea of uniform definition of responsibility due to rapid development of air traffic through the last century, the extent to which that responsibility was successfully defined will be shown. This can be done by analysing the development and amendments of legislative acts, as well as examples that show occassionally irreconcilable differences in interpretation of events and the airlines’ liability by multiple courts, even within the same country. Although the legislation does exist, it faces problems in translation and even linguistic definitions of certain phrases, which sometimes can make the crucial difference between confirming the airline’s responsibility and exempting it.
Parallel keywords (Croatian)odgovornosti zračnih prijevoznika Varšavska konvencija Montrealska konvencija nesreća ozljeda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:429412
CommitterMojca Brenko-Puzak