undergraduate thesis
Impact of Accident Investigation Quality on Increasing Road Traffic Safety

Denis Seferi (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za cestovni promet
Metadata
TitleUtjecaj kvalitete obavljanja očevida prometnih nesreća na povećanje sigurnosti cestovnog prometa
AuthorDenis Seferi
Mentor(s)Rajko Horvat (thesis advisor)
Abstract
Očevid prometne nesreće dokazna je radnja koja se provodi u okviru kaznenog postupka sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku. Očevid prometne nesreće obavljaju ovlaštene osobe, sud ili neka druga ovlaštena ustanova. Prilikom obavljanja očevida radi utvrđivanja i razjašnjavanja okolnosti pod kojima je došlo do nesreće osobe koje obavljaju očevid vrše prepoznavanje, označavanje i fiksiranje tragova kako bi u daljnjem postupku svi koji koriste rezultate očevida imali što jasniju sliku o načinu nastanka prometne nesreće. Tragove prometne nesreće ovlaštene osobe fiksiraju njihovim opisivanjem u zapisniku o očevidu, fotografiranjem i izradom situacijskog plana mjesta nesreće. Na ovaj način osobe koje koriste podatke utvrđene očevidom često nemaju jasan uvid u okolnosti pod kojima je došlo do prometne nesreće. Analiziranjem postupka provođenja očevida utvrđeni su određeni nedostaci te su predložene mjere koje bi mogle doprinijeti povećanju kvalitete postupka obavljanja očevida te utjecaja istog na povećanje sigurnosti u cestovnom prometu.
Keywordsinvestigation of an accident traces of traffic accident accident investigation quality road traffic safety
Parallel title (English)Impact of Accident Investigation Quality on Increasing Road Traffic Safety
Committee MembersDubravka Hozjan (committee member)
Rajko Horvat (committee member)
Goran Zovak (committee member)
Željko Šarić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za cestovni promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specialization in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationRoad Traffic and Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-05-03
Parallel abstract (English)
Investigation of an accident is an evidentiary action that is carried out within criminal proceedings in accordance with the Criminal Procedure Act. Traffic accident investigation is performed by authorized persons, the court or other authorized institutions. When conducting the investigation of an accident, the persons that perform the investigation do the recognition, denotation and fixation of the traces in order to clarify the circumstances in which the accident occurred, so that everyone who uses the investigation results in further procedure has a clear image of the occurance of the accident. Authorized persons fixate the traces of a traffic accident by describing them in the accident investigation record, taking photographs and creating the situational plan of the crash site. In this way, the persons which use the informations determined by the investigation often do not have a clear insigth of the circumstances in which the accident occurred. By analyzing the procedure of conducting the investigation, certain deficiencies have been determined, and the measures that could contribute to raising the quality of the process of conducting the investigation and its effect on improving safety in road traffic have been suggested.
Parallel keywords (Croatian)očevid prometne nesreće tragovi prometne nesreće kvaliteta obavljanja očevida sigurnost cestovnog prometa
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:224016
CommitterMojca Brenko-Puzak