undergraduate thesis
Rationalization of Freight Forwarding Transport Expenses

Tea Ivanušić (2015)
University of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Division of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
Metadata
TitleUloga špeditera u racionalizaciji transportnih troškova
AuthorTea Ivanušić
Mentor(s)Ivona Bajor (thesis advisor)
Abstract
Špediter organizira uvoz robe tako što komunicira sa subjektima tržišta prijevoznih kapaciteta. Prijevoznici su pri tome subjekti ponude, koji na tržištu nude svoje prijevozne kapacitete, te se njihov interes sastoji u održavanju cijena prijevoza na najvišoj razini koja se može postići, dok su agenti posrednici na strani ponude koji imaju zadatak provesti akviziciju tereta za prijevoznike koje zastupaju. Subjekti potražnje su korisnici prijevoza, te oni na tržištu prijevoznih kapaciteta kupuju prijevoznu uslugu. Njihov je interes prije svega pribavljanje odgovarajućih prijevoznih kapaciteta za prijevoz svojih roba u željenim vremenskim terminima, po najnižoj cijeni koju je uz zadovoljavajuću kvalitetu i pouzdanost usluge moguće dobiti na tržištu. Špediteri su pri tome primarno posrednici na strani potražnje. U ime svojih komitenata ugovaraju prijevozne kapacitete, bilo izravno sa prijevoznicima ili putem agenata. Za rješenje ovog problema špediter ima više ponuda od prijevoznika te izabire najpovoljniju ponudu za subjekta potražnje.
Keywordsforwarders market transport capacity subjects of the market transport capacity
Parallel title (English)Rationalization of Freight Forwarding Transport Expenses
Committee MembersIvona Bajor
Darko Babić
Tomislav Rožić
Mario Šafran
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Transport and Traffic Sciences
Lower level organizational unitsDivision of Intelligent Transport Systems and Logistics
Department of Transport Logistics
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeRoad Transport, Railway Transport, Water Transport, Air Transport, Postal Transport, Information and Communications Traffic, Urban Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-15
Parallel abstract (English)
Forwarder organizes the import of goods by communicating with operators of the market transport capacity. Carriers are the subjects offer, who in the market offer their transport capacities, and their interest lies in keeping fares at the highest level that can be achieved, while the agents intermediaries on the supply side that have the task to implement the acquisition of cargo to carriers they represent. Subjects demand are users of transportation, and those on the market transport capacity buying transport services. Their interest is primarily in the acquisition of adequate transport capacity for the transportation of their goods in the desired time periods, at the lowest rate that is satisfactory with the quality and reliability of services can be obtained on the market. Forwarders are in fact the primary intermediaries on the demand side. On behalf of its clients contracted transportation capacity, either directly with carriers, or through agent. To solve this problem, a freight forwarder has more offers from carriers and choose the best offer on the subject of demand.
Parallel keywords (Croatian)špediter tržište prijevoznih kapaciteta subjekti tržišta prijevoznih kapaciteta
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:247234
CommitterMojca Brenko-Puzak