undergraduate thesis
Comparison of Transport Modes with Regard to Energy Consumption and Environmental Pollution

Dario Oršić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za gradski promet
Metadata
TitleUsporedba načina prijevoza s obzirom na potrošnju energije i onečišćenje okoliša
AuthorDario Oršić
Mentor(s)Marko Slavulj (thesis advisor)
Abstract
Javni gradski prijevoz ima glavnu ulogu u rješavanju problema vezanih za potrošnju energije i zagađenje okoliša u urbanim područjima. Javni prijevoz predstavlja alternativu koja je manji zagađivač, te pridonosi čišćem zraku. Nužno je provesti određene mjere i restrikcije kako bi se smanjila potrošnja energije i zagađenje zraka, te odabrati najefikasnije oblike javnoga prijevoza kako bi se smanjila upotreba automobila, zadržala mobilnost i održivost postojećeg prometnog sustava. Postoje dva pristupa rješenja tog problema. Prvi uključuje prilagodbu postojećeg okruženja rastućem prometnom opterećenju i izgradnju adekvatne prometne infrastrukture. Drugi prilagođava promet prostoru, pokušava upravljati prometnom potražnjom sa svrhom očuvanja prostora primjenom odgovarajućih strategija planiranja prometa.
Keywordspublic transportation energy consumption environmental pollution
Parallel title (English)Comparison of Transport Modes with Regard to Energy Consumption and Environmental Pollution
Committee MembersMarko Slavulj
Gordana Štefančić
Mario Ćosić
Davor Brčić
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za gradski promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTraffic and Transport; specialization in: Road Traffic and Transport, Railway Traffic and Transport, Water Traffic and Transport, Air Traffic and Transport, Postal Traffic, Information and Communication Traffic, Urban Traffic and Transport
Study specializationUrban Traffic and Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-03-01
Parallel abstract (English)
Public transport plays a major role in solving problems related to energy consumption and environmental pollution in urban areas. Public transport is an alternative that is less pollutant, and contributes to cleaner air. It is necessary to implement certain measures and restrictions in order to reduce energy consumption and air pollution, and choose the most effective forms of public transport to reduce car use, maintain mobility and sustainability of the existing transport system. There are two approaches to this problem. The first involves adapting existing environment to the growing traffic load and the construction of adequate transport infrastructure. Other adjusts traffic to the area, trying to manage traffic demand with the purpose of preserving space using the appropriate traffic planning strategies.
Parallel keywords (Croatian)javni gradski prijevoz potrošnja energije onečišćenje okoliša
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:635468
CommitterMojca Brenko-Puzak