undergraduate thesis
The Impact of the Road Network on the Development of Tourism in Croatia

Roko Čović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Samostalne katedre
Katedra za prometnu infrastrukturu
Metadata
TitleUtjecaj cestovne mreže na razvoj turizma u Republici Hrvatskoj
AuthorRoko Čović
Mentor(s)Grgo Luburić (thesis advisor)
Abstract
U prvom poglavlju završnog rada opisuje se povoljan geoprometni položaj Republike Hrvatske i njena povezanost sa ostalim Europskim zemljama. U nastavku se opisuju geografska obilježja pojedinih regija, te opis cestovne mreže u njima. Zatim se navodi povjesni razvoj prometa u našim krajevima od rimskog doba do današnjeg modernog razdoblja. Nadalje se ističe utjecaj autocesta koje danas imamo u Republici Hrvatskoj na regionalni razvoj. U četvrtoj cjelini prikazuje se opća međuovisnost cjelokupnog prometa, te zasebno cestovnog prometa i turizma. Dalje se opisuju neki važni djelovi cestovne infrastrukture i njihovog utjecaja koji pogoduje boljoj turističkoj ponudi. Važno se bilo dotaknuti velikog utjecaja koji ima reljef Republike Hrvatske na izgradnju i financiranje cestovne infrastrukture. Brojanje prometa također ima neizmjernu važnost kao glavni izlazni podatak stanja na našim cestama i autocestama naročito u ljeti. I za sam kraj navedeno je rješenje (omiška obilaznica) za problem nastanka velikih kolona na ulazu u grad Omiš.
Keywordsgeographic position highways tourism traffic jams
Parallel title (English)The Impact of the Road Network on the Development of Tourism in Croatia
Committee MembersGrgo Luburić
Marinko Jurčević
Petar Feletar
Rajko Horvat
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsSamostalne katedre
Katedra za prometnu infrastrukturu
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeRoad Transport, Railway Transport, Water Transport, Air Transport, Postal Transport, Information and Communications Traffic, Urban Transport
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-15
Parallel abstract (English)
In the first chapter of the dissertation describes the favorable geographic position of the Republic of Croatia and its connection with other European countries. The following describes the geographical features of each region, and a description of the road network in them. Then, we give historical development of traffic in this region since Roman times to today's modern era. Furthermore it high lights the impact of highway we have today in the Republic of Croatia on regional development. In the fourth chapter its shows the general interdependence of all traffic and separately road transport and tourism. Then it describes some important parts of roads and their impact, which favors a tourist offer. It's important to touch upon great impact that has on the relief of the Republic of Croatia on constructing and financing of road infrastructure. Counting traffic also has immense importance as the main output data on the state of our roads and highways especially in the summer. And at the end of the above solution (Omiš bypass) for the problems of the great columns at the entrance to the city of Omiš.
Parallel keywords (Croatian)geoprometni položaj autoceste turizam prometne gužve
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:213467
CommitterMojca Brenko-Puzak