master's thesis
Quality of Regional Road and Railway Traffic on Line Čakovec - Varaždin

Josip Novak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Promet
Zavod za željeznički promet
Metadata
TitleKvaliteta regionalnog cestovnog i željezničkog prometa na relaciji Čakovec - Varaždin
AuthorJosip Novak
Mentor(s)Borna Abramović (thesis advisor)
Abstract
Potreba za kretanjem, to jest premještanjem ljudi postoji od kad postoji čovječanstvo. Od samih začetaka javlja se potreba za mobilnošću u gradovima a samim time i u urbanim sredinama. Kako bi se zadovoljila potreba za premještanjem to jest unaprijedila kvaliteta usluge potrebno je stalno usavršavanje i stalna modernizacija usluge. Da bi se ostvarila bolja kvaliteta usluge to jest bolje zadovoljstvo putnika prijevozom trebalo bi se više orijentirat na putnika to jest korisnika prijevoza te se ne može zaobići briga za zadovoljstvo korisnika. Kvaliteta cestovnog i željezničkog regionalnog prijevoza bitno se razlikuje. Dok kvaliteta cestovnog prometa uvelike ovisi o zagušenju u prometu i ostalim oblicima prometa, željeznički je manje ovisan o drugim oblicima, manje ovisan o vremenskim prilikama te zauzima manje prostora ali ima manje prostora za manevriranje. Da bi se poboljšala kvaliteta prometa potrebno je na različite načine ispitivat korisnike prijevoza o kvaliteti i mogućnosti poboljšanja. Najbolji način je izravno putem anketa. Anketa je sustav prikupljanja mase podataka koji služe za procjenjivanje ili izračunavanje agregata, i predstavlja dio ukupne statističke proizvodnje.
Keywordsquality management of transport transport services regional transport road transport railway transport survey
Parallel title (English)Quality of Regional Road and Railway Traffic on Line Čakovec - Varaždin
Committee MembersBorna Abramović
Tomislav Josip Mlinarić
Davor Brčić
Mladen Nikšić
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsPromet
Zavod za željeznički promet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Road and Rail Transport
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeRoad Transport, Railway Transport, Water Transport, Air Transport, Postal Transport, Information and Communications Traffic, Urban Transport
Academic title abbreviationmag. ing. traff.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-24
Parallel abstract (English)
The need for mobility, i.e. moving people exist since exist humanity. From the begginings there is a need for rnobility in towns and therefore in urban areas. In order to satisfy the need for relocations i.e. improve the quality of service it is necessary to continuously perfecting and continuously modernize services. To ensure better quality of service i.e. better satisfaction of passengers transport should be developed with focus on passenger i.e. transport user and can not be avoided concern for customer satisfaction. The quality of regional road and rail transport have many differents. While the quality of road transport is largely dependent on traffic congestion and other types of transport,rail is less dependent on other forms, less dependent on weather conditions and takes up less space but has less room for maneuever. To improve the quality of transport, there should be a variety of ways to probe transport users on the quality and improvement opportunities. The best way is directly through surveys. The survey is a system that collects masses of data and used them for estimating or calculating unit, and represents part of the overall statistical production.
Parallel keywords (Croatian)upravljanje kvalitetom prijevoza prijevozna usluga regionalni promet cestovni promet željeznički promet anketa
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:373105
CommitterMojca Brenko-Puzak