undergraduate thesis
Features of Intermodal Transport with Emphasis on Economic Factors

Bojan Koprivnjak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Samostalne katedre
Katedra za pravo i ekonomiku prometa
Metadata
TitleZnačajke intermodalnog transporta s osvrtom na ekonomske čimbenike
AuthorBojan Koprivnjak
Mentor(s)Mihaela Bukljaš Skočibušić (thesis advisor)
Abstract
Intermodalni transport omogućuje kretanje dobara u jednoj i jedinstvenoj prijevoznoj jedinici ili cestovnom vozilu koji uspješno koristi dva ili više načina prijevoza, bez micanja dobara pri promjena načina prijevoza. Cilj razvoja prometne infrastrukture temelji se na prometnoj potrebi i raspoloživosti financijskih resursa za njihovo ostvarenje. Intermodalni transport pruža koheziju između različitih prometnih grana i omogućuje prijevoz „od vrata do vrata“. Gospodarska situacija i sposobnost investicija pojedinih država, u odnosu na ciljeve prometnog razvitka na drugoj strani, ključni su elementi koji diktiraju jačanje intermodalnosti u konceptu razvitka prometnih mreža u EU te time i Republici Hrvatskoj. Prema navedenome, intermodalni transport izravno utječe na povećanje ekonomske učinkovitosti i pouzdanosti transporta te smanjenja negativnih utjecaja na okoliš.
Keywordsintermodal transport traffic infrastructure traffic branches
Parallel title (English)Features of Intermodal Transport with Emphasis on Economic Factors
Committee MembersMihaela Bukljaš Skočibušić
Jasmina Pašagić Škrinjar
Darko Babić
Mario Šafran
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsSamostalne katedre
Katedra za pravo i ekonomiku prometa
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-15
Parallel abstract (English)
Intermodal transport allow the movement of goods in one single transport unit or road vehicle that successfully use two or more modes of transport, without moving goods in change of transport mode. The goal of the development of transport infrastructure is based on traffic needs and the availability of financial resources for their achievement. Intermodal transport gives the cohesion between different transport sectors and provides service „door to door”. The economic situation and investment ability of some countries in relation to the objectives of transport development on the other side are key elements that dictate intermodality in concept of development transport networks in EU and in the Republic of Croatia. According the above intermodal transport has direct impact on increasing economic efficiency and reliability of transport and it is reducing negative impact on environment.
Parallel keywords (Croatian)intermodalni transport prometna infrastruktura prometne grane
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:790941
CommitterMojca Brenko-Puzak