undergraduate thesis
Effect of Maximum Inventory on Supply Chain

Domagoj Maretić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Inteligentni transportni sustavi i logistika
Zavod za transportnu logistiku
Metadata
TitleUtjecaj maksimalnih zaliha na djelovanje opskrbnog lanca
AuthorDomagoj Maretić
Mentor(s)Mario Šafran (thesis advisor)
Abstract
Maksimalne zalihe predstavljaju gornju granicu količine robe u skladištu iznad koje se ne smije u određenom razdoblju naručivati nova količina robe, zaliha do te granice još uvijek je ekonomski opravdana s obzirom na troškove skladištenja i troškove naručivanja zaliha, te stupanj sigurnosti zadovoljenja potreba korisnika, odnosno potrošača. Držanje maksimalnih zaliha opravdano je u slučaju kada su dobavljači nepouzdani, gdje su moguća kašnjenja, ukoliko proizvodnja i narudžbe kupaca osciliraju tijekom godine. Tvrtka se držanjem maksimalnih zaliha osigurava od nestašice robe. Maksimalne zalihe u opskrbnom lancu moguće je pronaći u svakoj fazi, a za izračun normativa maksimalnih zaliha postoji više načina. Količina maksimalnih zaliha izračunava se da bi se dobila količina koja nije prevelika, ali da bude dovoljna da se nastavi kontinuitet proizvodnje i potrošnje.
Keywordsmaximum inventory holding stocks supply chain rate
Parallel title (English)Effect of Maximum Inventory on Supply Chain
Committee MembersMario Šafran
Ratko Stanković
Diana Božić
Kristijan Rogić
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Lower level organizational unitsInteligentni transportni sustavi i logistika
Zavod za transportnu logistiku
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Intelligent Transport Systems and Logistics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeIntelligent Transport Systems and Logistics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-15
Parallel abstract (English)
Maximum inventory represents upper limit of the quantity of goods in the warehouse above which must not be within a certain period to order a new quantity of goods, inventory to the that extent is economically justified due to the cost of storage and costs of ordering inventory, and the level of security meet the needs of users, or consumers. Holding the maximum inventory is justified in the case when the suppliers are unreliable, where delays are possible, if production and customer orders oscillate during the year. The company insure themselves with holding inventory from shortages goods. Maximum inventory in the supply chain can be found in every phase, and for calculation rate of maximum inventory are several methods. Quantity of maximum inventory is calculated to obtain a quantity that is not too large, but it is sufficient to continue the continuity of production and consumption.
Parallel keywords (Croatian)maksimalne zalihe držanje zaliha opskrbni lanac normativi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:013447
CommitterMojca Brenko-Puzak